Eestimaa Eeskujud

Eelmiste aastate Heade Eeskujude lood ja kogemused oleme sel aastal köitnud raamatuks „Eestimaa Eeskujud“, mida esitletakse samuti 19. novembril noortekonverentsi Lahe Koolipäev raames. Raamat sisaldab inspireerivaid lugusid igast Eestimaa maakonnast.

Desktop1

Raamatu väljaandmist toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Sihtasutus Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Projekti nimi: Eestimaa Eeskujud

Projekti eesmärk:  Inspireerida ja julgustada inimesi alustama ja ellu viima suuremaid ning väiksemaid omaalgatuslikke ettevõtmisi oma kodukandis.

Olulisemad tegevused:

1. Projekti käigus valmib raamat ning veebiväljaanne “Eestimaa Eeskujud”, mis sisaldab lugusid Eestimaa noorte ettevõtmistest.

2. Struktureeritakse ja arhiveeritakse 5 aasta jooksul Hea Eeskuju konkursile esitatud lood.

3. Toimub raamatu peaesitlus ning viiakse läbi inspiratsiooniõhtud-elavad raamatukogud erinevas Eestimaa linnas.