Hea Eeskuju

Eeskujudel on meie elus asendamatu roll, sest just eeskujusid järgides ning neilt inspiratsiooni ammutades sünnivad nii suuremad kui ka väiksemad algatused.

Millal Sa viimati ütlesid aitäh oma kallitele lähedastele, sõpradele või koolikaaslastele? Egas selle pisikese sõna lausumine nii kerge olegi. Kipub ta ju ikka ja jälle ununema või kiirete asjatoimetuste sekka ära kaduma.

Aga ometi vajame me kõik tunnustust. Nii kirjutas meile 2012 aasta Hea Eeskuju konkursi võitja pime noor Jakob Rosin:„Hea Eeskuju tiitel andis mulle kinnitust, et see, mida ma teen, ei jää märkamata. Usun, et minu eeskuju näitab inimestele, et lause “Ma ju ei saa!” on inimese mõistuse endasse aheldanud.“

Kas Sinu kodukandis on mõni hakkaja noor, kelle särasilmsus ja entusiasm, sihikindel töö ning võime haarata kaasa teisi, on muutnud meie kodupaika paremaks? Juba järgemööda kuuendat aastat otsime kandidaate konkursile „Hea Eeskuju”.

Häid tegusid on ühiskonnas rohkem, kui nende tegijaid tunnustatakse. Et väärtustada noori tegijaid, nende innovaatilisi ideid ja ettevõtlikkust, mis oleks teistele eeskujuks, antakse noortekonverentsi Lahe Koolipäev raames välja Hea Eeskuju stipendium.

Konkursi võitjale on välja pandud stipendium 1300 € ning parimate lugude esitajate vahel jagatakse laiali palju lisaauhindu. 15 Hea Eeskuju lõppvooru pääsenule kingib Tallink Laheda Koolipäeva merel.

Vaata enda ümber ringi. Märka erilist inimesi. Oska tõsta esile tema tegu.

Hea Eeskuju on konkurss, millega soovime tunnustada neid koolinoori, kes on oma vabast tahtest viinud kodukandi või kaaskondlaste hüvanguks ellu midagi sellist, mis väärib üldsuse tähelepanu ja tänu. See on suurepärane võimalus tõsta esile neid, kelle tublid saavutused seni tähelepanuta on jäänud, ning innustada neid, kel esimene samm enda tegude poole veel astumata. Noorte silmapaistvatest tegudest kõneldes näitame, et nad ei ole vaid tulevikutegijad, vaid tublide tegude elluviijad juba täna.

Kui Sinu sõprade, lähedaste või tuttavate seas on mõni noor, kelle teod väärivad tunnustamist ja laiemat kõlapinda, siis kirjuta sellest meile. Heaks Eeskujuks võib saada igaüks, kes on teinud teoks omapärase ja eeskujuliku teo, on vastutustundlik, hooliv ning õpib 7 – 12klassis või kutsekeskkoolis. Oma õpilastest, partneritest ning lastest lugusid kirjutades on Teil võimalus kaasa aidata ühe erilise noore õpingute toetamisele, sest stipendium on mõeldud õpingute alustamiseks ülikoolis, kõrgkoolis või täiendõppeks huvikoolides.

“Hea Eeskuju” kandidaate saavad esitada kõik inimesed, kes usuvad, et kandidaadi teod vääriksid laiemat kõlapinda ja tunnustust. Nii sõbrad, õpetajad, direktorid, õed-vennad kui ka lapsevanemad.

Silmapaistvaid noori ning võitjat ja võiduloo kirjutajat tunnustab konkursi patroon proua Ene Ergma koos üle Eesti kokku tulnud üle poole tuhande noorega konkursi auhinnagalal, mis leiab aset 19. novembril toimuval noortekonverentsil Lahe Koolipäev 2013 Nokia Kontserdimajas.

Nüüd aga kiiresti sulepea kätte ja kirjutama, sest kandidaate on aega esitada vaid 31. oktoobrini. Ära viska tänaseid toimetusi homse varna!

Parim viis inimese tänamiseks on tema esile tõstmine ja “aitäh” ütlemine.

Hea Eeskuju valitakse koostöös Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Noorteühenduste Liidu, Tegusate Eesti Noortega, Eesti Lastevanemate Liidu, Lastekaitse Liidu, UNICEF Eesti ja Riigikogu Kantseleiga.

Eelmisel aastal pälvis Hea Eeskuju tiitli pime noor, Jakob Rosin, kes oma tegemistega oli eeskujuks ka nägijatele. Jakobi osalusel loodi pimedate ja halvasti nägevate noorte skaudirühm ning tema initsiatiivil toimub projekt „Pane oma meeled proovile!“.  Hea Eeskuju 2011 Erki Vellama asutas Järvamaale skate-pargi. Hea Eeskuju 2010 tiitli pälvis Tartu tüdruk Oliivia Narits, kes on võtnud oma südameasjaks HIV-i alase teadlikkuse tõstmise. Hea Eeskuju 2009 oli Hiiumaa tüdruk Reili Rand, kes on oma tegudega
valmistanud rõõmu nii lastekodu väikelastele kui ka puuetega inimestele. 2008. aastal võitis Hea Eeskuju tiitli Järvamaal ajaloomuuseumi asutanud koolipoiss Ründo Mülts.